• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Trang chủ > Thông tin thị trường, giá cả nông sản


Thông tin thị trường, giá cả nông sản


Thông tin giá cả thị trường nông sản từ 21/7/2023 đến ngày 27/7/2023

01/08/2023 05:09 PM

Cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp từ 21/7/2023 đến ngày 27/7/2023 tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ 14/7/2023 đến ngày 20/7/2023

01/08/2023 05:06 PM

cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp từ 14/7/2023 đến ngày 20/7/2023 tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ 07/7/2023 đến ngày 13/7/2023

01/08/2023 05:04 PM

cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp từ 07/7/2023 đến ngày 13/7/2023 tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ 30/6/2023 đến ngày 06/7/2023

13/07/2023 04:49 PM

thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp từ 30/6/2023 đến ngày 06/7/2023 tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ 23/6/2023 đến ngày 29/6/2023

07/07/2023 02:49 PM

Thông tin thị trường giá, giá cả nông sả...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ 16/6/2023 đến ngày 22/6/2023

26/06/2023 11:26 AM

Thông tin thị trường, giá cả nông sả...

Chi tiếtLiên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.