• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Trang chủ > Thông tin thị trường, giá cả nông sản


Thông tin thị trường, giá cả nông sản


Thông tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 17/2/2023đến ngày 23/2/2023

28/02/2023 01:42 PM

Thông tin giá cả thị trường nông sản tỉnh Lâm Đồng, các khu vực Đắc Lắc, Gia lai và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng, Hà Nộ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 09/2/2023đến ngày 16/2/2023

17/02/2023 08:14 AM

Thông tin giá cả thị trường nông sản tỉnh Lâm Đồng, các khu vực Đắc Lắc, Gia lai và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng, Hà Nộ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 16/12/2022đến ngày 29/12/2022

30/12/2022 04:40 PM

Thông tin giá cả thị trường nông sản tỉnh Lâm Đồng, các khu vực Đắc Lắc, Gia lai và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng, Hà Nộ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 9/12/2022đến ngày 15/12/2022

23/12/2022 05:54 PM

Thông tin giá cả thị trường nông sản tỉnh Lâm Đồng, các khu vực Đắc Lắc, Gia lai và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng, Hà Nộ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 2/12/2022đến ngày 08/12/2022

23/12/2022 05:53 PM

Thông tin giá cả thị trường nông sản tỉnh Lâm Đồng, các khu vực Đắc Lắc, Gia lai và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng, Hà Nộ...

Chi tiết
Thông tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 24/11/2022đến ngày 01/12/2022

23/12/2022 05:51 PM

Thông tin giá cả thị trường nông sản tỉnh Lâm Đồng, các khu vực Đắc Lắc, Gia lai và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng, Hà Nộ...

Chi tiếtLiên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.