• Hotline: 0916676867
  • Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Trang chủ > Hướng dẫn đăng tin của thành viên


QUẢN LÝ TIN ĐĂNG CỦA THÀNH VIÊN

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, để đăng tin bài kết nối mua bán trên sàn thương mại điện tử Nongsandalatlamdong.vn bấm vào mục kết nối tiêu thụ ở cột bên trái:

Nội dung đăng tin bài kết nối tiêu thụ hiển thị:

Nhập vào các nội dung yêu cầu:

Bấm chọn nút Choose File để dẫn đến thư mục chứa hình ảnh trên máy của bạn, chọn hình ảnh xong bấm nút Open để tải ảnh lên.

Sau khi chọn hình ảnh xong, bấm nút Tải file để hoàn thành việc tải hình ảnh lên.

Sau khi cập nhật đầy đủ các trường thông tin yêu cầu,bấm nút Đăng tin ở dưới để hoàn thành việc đăng tin kết nối tiêu thụ.

Lưu ý: Sau khi tin bài được tạo, ban quản trị sẽ nhận được thông tin, xem xét và phê duyệt, xác minh. Nếu thông tin được đăng đạt tiêu chuẩn thì mới được ban quản trị cho phép hiển thị trên web. Còn không thì sẽ không được hiển thị trên web.

 


Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.