• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Trang chủ > Chi cục QLCL NLS & TS Lâm Đồng


Chi cục QLCL NLS & TS Lâm Đồng


Giới thiệu Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng

08/02/2023 02:03 PM

Chức năng; Nhiệm vụ, quyền hạn; Quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức...

Chi tiết
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


12/07/2022 10:04 AM

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Hỗ trợ áp dụng VietGA...

Chi tiếtLiên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.