• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong49@gmail.com

Trang chủ > Thông tin Xuất Nhập khẩu nông sản


Thông tin Xuất Nhập khẩu nông sản


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Báo cáo thị trường ASEAN 01/08/2022 Tình hình xuất nhập khẩu nông sản thị trường ASEAN tháng 6/2022 File đính kèm
2 báo cáo thị trường EU 01/08/2022 Tình hình xuất nhập khẩu nông sản thị trường EU tháng 6/2022 File đính kèm
3 Báo cáo thị trường Hàn Quốc 01/08/2022 Tình hình xuất nhập khẩu nông sản thị trường Hàn Quốc tháng 6/2022 File đính kèm
4 Báo cáo thị trường Trung Quốc 01/08/2022 Tình hình xuất nhập khẩu nông sản thị trường Trung Quốc tháng 6/2022 File đính kèm
5 Tài liệu hỗ trợ tìm hiểu về khu vực RCEP 01/08/2022 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN TỪ VIỆT NAM SANG CÁC THỊ TRƯỜNG KHU VỰC RCEP File đính kèm
6 Cẩm nang Bộ Công thương 26/07/2022 Hướng dẫn xuất khẩu nông sản chính ngạch sang thị trường Trung Quốc File đính kèm
7 Hướng dẫn tạm thời 20/07/2022 Hướng dẫn xuất khẩu thí điểm chanh dây (chanh leo) chính ngạch sang thị trường trung quốc File đính kèm
8 Tài liệu tập huấn (10) 20/07/2022 Hướng dẫn giám định, phát hiện sâu bệnh hại trên sầu riêng File đính kèm
9 Tài liệu tập huấn (11) 20/07/2022 Quy định về thu gom quản lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng File đính kèm
10 Tài liệu tập huấn (12) 20/07/2022 Dư lượng thuốc BVTV có nguồn gốc nông sản File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong49@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.