• Hotline: 0916676867
  • Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Trang chủ > Thông tin MÃ VÙNG TRỒNG


Thông tin MÃ VÙNG TRỒNG


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Hướng dẫn Bộ Nông nhgiệp & PTNT 28/12/2022 Hướng dẫn Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra về vệ sinh thú ý đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc File đính kèm
2 Hướng dẫn chung của Bộ NN & PTNT 28/12/2022 QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ CƠ SỞ NUÔI CHIM YẾN VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÃ SỐ File đính kèm
3 Quyết định số 3156/QĐ- BNN-TT 19/08/2022 Ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp và quản lý mã số vùng trồng File đính kèm
4 Tài liệu kèm theo Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT 19/08/2022 Tài liệu đính mèm -Ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp và quản lý mã số vùng trồng File đính kèm
5 Công văn số 1632/TT-BVTV 22/07/2022 V/v rà soát các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng đăng ký mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc File đính kèm
6 VN_0001 11/07/2022 Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc File đính kèm
7 Số 1140/BVTV-HTQT 01/06/2022 Thu hồi 72 mã vùng trồng đã cấp và cấp mã vùng trồng cho cuối, ớt chuông đi Nhật Bản và mã sầu riêng, chanh dây đi Trung quốc. File đính kèm
8 Kế hoạch số 1121/KH-SNN 27/05/2022 kế hoạch cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025 File đính kèm
9 số 1838/CT-BNN-BVTV 28/03/2022 Về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu File đính kèm
10 Công văn số 2291/SNN-TTBVTV 28/02/2022 Gửi Cục Bảo vệ thực vật -V/V chuẩn bị kiểm tra thực địa các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng và chanh leo có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.