• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Trang chủ > Thương hiệu, nhãn hiệu nông sản Lâm Đồng


Thương hiệu, nhãn hiệu nông sản Lâm Đồng


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 608/TB-SKHCN 06/06/2022 Chương trình hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng File đính kèm
2 Văn bản số 483/SNN-QLCL 15/03/2022 Hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu " đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành" File đính kèm
3 Nhãn hiệu chứng nhận hiện nay tại Lâm Đồng 02/03/2022 Danh sách nhãn hiệu chứng nhận được cấp tại tỉnh Lâm Đồng đến nay File đính kèm
4 Nhãn hiệu tập thể tại Lâm Đồng 02/03/2022 Danh sách nhãn hiệu tập thể tập tại Lâm Đồng được cấp đến nay File đính kèm
5 Tổng hợp hướng dẫn chung 02/03/2022 Hướng dẫn Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận File đính kèm
6 Tổng hợp hướng dẫn chung 02/03/2022 Hướng dẫn phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu File đính kèm
7 NGHỊ ĐỊNH 111//2021/NĐ-CP 12/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa File đính kèm
8 Kế hoạch số 1386/KH-UBND tỉnh Lâm Đồng 09/03/2021 Kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “đà lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2021 - 2025 File đính kèm
9 Công văn số 5951/TCHT-GGSQL 17/02/2021 Ghi nhãn hàng hóa File đính kèm
10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Về nhãn hàng hóa File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong2022@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.