• Hotline: 0916676867
  • Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Trang chủ > Thông tin TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: (VietGap, globalgap, Hữu cơ, HACCP, IZO,...


Thông tin TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: (VietGap, globalgap, Hữu cơ, HACCP, IZO,...


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định 354/QĐ-UBND Lâm Đồng ngày 24/02/2023 24/02/2023 Công bố bải bỏ thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng File đính kèm
2 01/HDKN 08/02/2023 kế hoạch triển khai đề án nông nhgiệp hữu cơ năm 2023 File đính kèm
3 04/QLCL 30/01/2023 Đăng ký hỗ trợ áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thùy sản năm 2023 File đính kèm
4 Văn bản số 1734/HD-SNN của Sở Nông nghiệpLâm Đồng 03/09/2015 Về việc triển khai hỗ trợ áp dụng vietgap trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng File đính kèm
5 Quyết định 67/2014/QĐ-UBND Lâm Đồng 10/12/2014 Ban hành quy định về nội dung, danh mục và định mức hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGap trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.