• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong49@gmail.com

Trang chủ > Thông tin TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG SẢN


Thông tin TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG SẢN


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Hướng dẫn chung 16/03/2022 Tại sao cần truy xuất nguồn gốc nông sản? File đính kèm
2 Văn bản theo dõi cập nhật đến cuối năm 2021 16/03/2022 Danh sách các đơin vị cá nhân áp dụng truy xuất nguồn gốc nông sản tại Lâm Đồng File đính kèm
3 Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT 20/12/2021 Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT File đính kèm
4 Quyết định số 100/QĐ-TTG 19/01/2019 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong49@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.