• Hotline: 0916676867
  • Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Trang chủ > Thông tin NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO


Thông tin NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Đính kèm QĐ 704 03/06/2022 Quyết định này Quy trình tạm thời sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu chí 10 sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng, gồm: hoa cúc; hoa hồng; lan vũ nữ; bó xôi; cải bắp; súp lơ; cà chua; ớt ngọt; chè Oolong và cà phê Arabica File đính kèm
2 Danh sách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 03/03/2022 Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chưng nhận hiện nay lĩnh vực trồng trọt tại Lâm Đồng File đính kèm
3 Đính kèm quyết định 729/QĐ-SNN 28/12/2021 Quy trình tạm thời sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu chí 10 sản phẩm nông nghiệp công nghệcao tỉnh Lâm Đồng, gồm: hoa cát tường, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, hoa lily; bơ 034, cải thảo, chuối laba, dâu tây, xà lách, khoai tây File đính kèm
4 Quyết định số 729/QĐ-SNN 28/12/2021 Quy trình tạm thời sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu chí 10 sản phẩm nông nghiệp công nghệcao tỉnh Lâm Đồng, gồm: hoa cát tường, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, hoa lily; bơ 034, cải thảo, chuối laba, dâu tây, xà lách, khoai tây File đính kèm
5 Quyết định số 704/QĐ-SNN 21/12/2020 Quyết định này Quy trình tạm thời sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu chí 10 sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng, gồm: hoa cúc; hoa hồng; lan vũ nữ; bó xôi; cải bắp; súp lơ; cà chua; ớt ngọt; chè Oolong và cà phê Arabica File đính kèm
6 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trinh tự, thủ tục công nhận doanh nhgie65p nông nhgie65p ứng dụng công nghệ cao File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: ccqlcllamdong@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.