• Hotline: 0916676867
  • Email: nongsandalatlamdong49@gmail.com

Trang chủ > Văn bản pháp lý liên quan về CLCB & Phát triển thị trường.


Văn bản pháp lý liên quan về CLCB & Phát triển thị trường.


Từ khóa

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 1239/QĐ-UBND 11/07/2022 Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022 – 2030, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng File đính kèm
2 Mau HSATTP 30/05/2022 Thành phần và mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiền ATTP File đính kèm
3 629/SNN-QLCL 31/03/2022 Triển khai chương trình bình chọn thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 File đính kèm
4 630/SNN-QLCL 31/03/2022 Đăng ký tham dự chương trình bình chọn thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 File đính kèm
5 Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT 24/02/2022 Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn File đính kèm
6 Hướng dẫn số 350/HD-SNN Lâm Đồng 19/03/2021 đăng ký hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021 File đính kèm
7 Văn bản số 1921/SNN-KH Lâm Đồng 10/12/2020 triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025. File đính kèm
8 Quyết định số 2666/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng 20/11/2020 Phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 File đính kèm
9 NGHỊ ĐỊNH 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, bôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng File đính kèm
10 Hướng dẫn số 546/HD-SNN Lâm Đồng 20/04/2020 Triển khai chính sách thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng File đính kèm

Liên kết website
Cơ quan chủ quản SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG

Đơn vị quản lý và vận hành: CHI CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Email: nongsandalatlamdong49@gmail.com

Điện thoại: 02633 811953   Fax: 02633 549095  Hotline: 0916676867

@Ghi rõ nguồn nongsandalatlamdong.vn khi sử dụng thông tin từ Trang thông tin điện tử này.